Samenwerking

Onze praktijk is partner van Fysíoptima. Fysíoptima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in geheel Nederland. De samenwerking is erop gericht u als patiŽnt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening te bieden. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld diverse beweegprogrammaís bieden die door de meeste grote zorgverzekeraars vergoed worden.

Wij hebben structureel overleg met:

Claudicationet

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet en maken deel uit van het landelijk netwerk. Dit is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die specifiek zijn geschoold in het geven van looptherapie bij claudicatio. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij het intensief trainen van mensen met deze problematiek (zie bij specialisaties) een operatie in meer dan 80% van de gevallen kan worden uitgesteld of zelfs niet meer nodig is.
Dit betekent ook dat er op regelmatige basis contact is met de behandelend vaatspecialist onder supervisie van Dr J Teijink.
Zie voor meer informatie www.claudicationet.nl

Nieuwenhof

Om onze lijfspreuk te vertalen naar de praktijk maken wij ook deel uit van het Multi Disciplinaire Overleg (MDO) in verzorgingstehuis de Nieuwenhof.

Sterk naar werk

Wij nemen ook deel aan het project ďSterk naar werkĒ. Een project waarin de drempel wordt verlaagd voor onder andere mantelzorgers om ondersteuning te krijgen als gezondheidsklachten hun belemmeren dingen te ondernemen.
Waarbij directe verwijzing naar de bedrijfsarts tot de mogelijkheden behoort. Tevens nemen wij op indicatie deel aan casuÔstiekbesprekingen.

Apotheek

In voorkomende gevallen hebben wij ook overleg met de apotheker voor indicaties/ besprekingen over (pijn)medicatie, incontinentiematerialen, wondverband, tape en bandagematerialen.

Pijnrevalidatie/Chronische pijn

Wij maken deel uit van een nog vrij nieuwe vorm van samenwerking met pijnrevalidatie.nu
Het is bij ons mogelijk om voor uw aanhoudende pijn door zowel de fysiotherapeut (in de praktijk) als met begeleiding van de psychologe Dr. Marjet Blokhorst, initiator van pijnrevalidatie.nu, door middel van een interactief internetprogramma behandeld te worden waardoor u de pijn de baas kunt worden.

Handenteam

Omdat de handtherapeut deel uitmaakt van het regionale Handenteam van het Elkerliek ziekenhuis is er tijdens de behandeling waar nodig steeds overleg met de plastisch chirurg, de ergotherapie of handtherapeut.

Schoudernetwerk

De praktijk maakt deel uit van het SchouderNetwerk Noord-Brabant

Het Schoudernetwerk bestaat uit orthopedisch chirurgen en schouderfysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in de behandeling van schouderblessures en revalidatie na schouderoperaties binnen de regio Noord-Brabant.

De leden van dit netwerk zijn werkzaam in eerstelijns praktijken, ziekenhuizen en klinieken.
Alle schouderfysiotherapeuten krijgen als lid van het netwerk een specialistische scholing waardoor zij nog beter in staat zijn uw klacht op de beste wijze te behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De leden van dit netwerk richten zich op de schouder en de bijbehorende aandoeningen en zijn onder meer gespecialiseerd in herstelbehandelingen na een operatie of trauma.
Ook instabiliteitklachten en impingementklachten behoren tot het expertise gebeid van de schouderfysiotherapeuten.
Dit alles maakt dat de schouderfysiotherapeuten een duidelijke meerwaarde hebben in de schouderrevalidatie.

Vooor meer informatie kunt u kijken op www.schouderfysiotherapie.nl

Samenwerking met de Hoofdpijnpoli van het Elkerliek Ziekenhuis

Om onze zorg voor u als patiŽnt te optimaliseren werken wij nauw samen met Mevr. H. Tulp, Verpleegkundig Specialist en Dr. Hemminga, Neuroloog. Beiden maken onderdeel uit van ďde HoofdpijnpoliĒ van het Elkerliek Ziekenhuis.

MS-Zorg Nederland

In onze praktijk staat zorg op maat centraal, waardoor in onze praktijk diverse specialisme vertegenwoordigd zijn. Aangezien MS een grote groep jong-volwassen patiŽnten omvat is het goed om voor deze patiŽnten populatie de meest optimale zorg te kunnen bieden.
MS Zorg Nederland biedt deskundige en multidisciplinaire zorg voor patiŽnten met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. MS Zorg Nederland initieert, stimuleert en faciliteert de vorming van regionale multidisciplinaire netwerken. In deze netwerken zijn neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en oefentherapeuten actief. Zij zijn allemaal deskundig op het gebied van MS, kennen elkaars rol binnen het netwerk en werken optimaal met elkaar samen. Zo hebben wij op regelmatige basis overleg met Angelique Snoeijen (MS verpleegkundige van het Elkerliek ziekenhuis Helmond) en Dr. Bos (neuroloog van het Elkerliek ziekenhuis Helmond). In de praktijk behandelen wij mensen met MS zowel individueel als in een groep.