Arbeidsfysiotherapie helpt u bij klachten door thuiswerken

Thuiswerken veroorzaakt klachten en de arbeidsfysiotherapeut lost deze op

Als het gaat om thuiswerken, ontwikkelen vele mensen diverse soorten klachten. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt mensen met deze arbeidsgerelateerde klachten. Hij of zij analyseert de relatie tussen de aandoeningen en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en de werkomgeving van het individu. Indien er geen goede balans meer is tussen de gevraagde belasting en wat de werknemer aankan, is er vaak sprake van arbeidsverzuim. De arbeidsfysiotherapeut is goed in staat om de duur van ziekmeldingen die hiermee verband houden zo kort mogelijk te maken.

De arbeidsfysiotherapeut begeleidt mensen met arbeidsgerelateerde klachten. Hij analyseert de relatie tussen de aandoeningen en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en de werkomgeving van het individu. Indien er geen goede balans meer is tussen de gevraagde belasting en wat de werknemer aankan is er vaak sprake van arbeidsverzuim. De arbeidsfysiotherapeut is goed in staat om de duur van ziekmeldingen die hiermee verband houden zo kort mogelijk te maken

De relatie van de werkhouding en de werkomgeving

De relatie tussen de werkhoudingen en de klacht staat centraal in het werk van de arbeidsfysiotherapeut. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u door thuiswerken last krijgt van klachten, omdat u niet beschikt over een goede bureaustoel. Hierbij gaat het voornamelijk om:

Na een goede analyse van uw werkplek, soms zelfs op uw werkplek, en door de zwaarte van het werk in kaart te brengen, wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering van uw werkhouding in relatie met uw werkomgeving.

Werksituatie

Vaak is er ook sprake van een hoge werklast en werkdruk door thuiswerken, waardoor er klachten kunnen ontstaan. In een aantal gevallen kan dit leiden tot stress op de werkvloer. Hierdoor kunnen mogelijk ook veranderingen in uw lichaam ontstaan waardoor de belastbaarheid van uw lichaam afneemt. De arbeidsfysiotherapeut kan dan samen met u kijken welke factoren te beïnvloeden en/of te veranderen zijn om uw belastbaarheid weer optimaal te maken. Samen met de therapeut wordt dan een plan gemaakt waardoor u beter in staat bent om met de door hem aangereikte gereedschappen de nieuwe situatie te hanteren. Dit wordt ook wel coaching genoemd. Indien noodzakelijk kan na overleg met u in bepaalde gevallen contact worden opgenomen met de verwijzer of werkgever om uw arbeidsgerelateerde klachten te verminderen.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling

De arbeidsfysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over het evenwicht tussen arbeidsbelasting, de belastbaarheid van uw lichaam en de werksituatie. Overbelasting kan hierbij leiden tot klachten. De arbeidsfysiotherapeut heeft als doel dit evenwicht te herstellen en uw belastbaarheid te verbeteren waardoor de uitvoering van het werk weer optimaal kan plaatsvinden en de kans op verzuim wordt voorkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De arbeidsfysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese, oftewel een vraaggesprek, afnemen en een bewegingsonderzoek doen. Daarna voert de arbeidsfysiotherapeut een arbeidsanalyse uit zodat hij of zij een goed beeld krijgt van uw klacht in relatie tot uw werk. Daarna zal hij of zij u informatie geven over uw klacht en met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u van de arbeidsfysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat hij of zij van u verwacht. Indien noodzakelijk kan in bepaalde gevallen eveneens de werkplek worden bezocht.

Maak een afspraak

Wilt u ook van uw klachten door thuiswerken, stress of een andere situatie afkomen? Maak dan een afspraak. Bel hiervoor naar (0493) 31 37 70 of stuur een e-mail naar info@fysiotherapiecentrumdeurne.nl.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This