Arbeids Fysiotherapie

Wat doet de Arbeidsfysiotherapeut?

De arbeidsfysiotherapeut begeleidt mensen met arbeidsgerelateerde klachten. Hij analyseert de relatie tussen de aandoeningen en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en de werkomgeving van het individu. Indien er geen goede balans meer is tussen de gevraagde belasting en wat de werknemer aankan is er vaak sprake van arbeidsverzuim. De arbeidsfysiotherapeut is goed in staat om de duur van ziekmeldingen die hiermee verband houden zo kort mogelijk te maken

Werkhouding – werkomgeving

De relatie tussen de werkhoudingen en de klacht staat centraal in het werk van de arbeidsfysiotherapeut. Na een goede analyse van uw werkplek, soms zelfs op uw werkplek, en door de zwaarte van het werk in kaart te brengen, wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering van uw werkhouding in relatie met uw werkomgeving.

Werksituatie

Vaak is er ook sprake van een hoge werklast en werkdruk. In een aantal gevallen kan dit leiden tot stress op de werkvloer. Hierdoor kunnen mogelijk ook veranderingen in uw lichaam ontstaan waardoor de belastbaarheid van uw lichaam afneemt. De arbeidsfysiotherapeut kan dan samen met u kijken welke factoren te beïnvloeden en/of te veranderen zijn om uw belastbaarheid weer optimaal te maken.

Samen met de therapeut wordt dan een plan gemaakt waardoor U beter in staat bent om met de door hem aangereikte gereedschappen de nieuwe situatie te hanteren. Dit wordt ook wel coaching genoemd. Indien noodzakelijk kan na overleg met u in bepaalde gevallen contact worden opgenomen met verwijzer of werkgever om uw arbeidsgerelateerde klachten te verminderen.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling

De Arbeidsfysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over het evenwicht tussen arbeidsbelasting, de belastbaarheid van uw lichaam en de werksituatie. Overbelasting kan hierbij leiden tot ziektebeelden. De arbeidsfysiotherapeut heeft als doel dit evenwicht te herstellen en uw belastbaarheid te verbeteren waardoor de uitvoering van het werk weer optimaal kan plaatsvinden en de kans op verzuim wordt voorkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit

De Arbeidsfysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en een bewegingsonderzoek (doen) en een arbeidsanalyse uitvoeren zodat hij een goed beeld krijgt van uw klacht in relatie tot uw werk. Daarna zal hij u informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u van de arbeidsfysiotherapeut kunt verwachten maar ook wat hij van u verwacht. Indien noodzakelijk kan in bepaalde gevallen eveneens de werkplek worden bezocht

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This