CRPS Complexe Pijnsyndroom

Wat doet een fysiotherapeut met affiniteit voor CRPS

De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op het behandelen van CRPS gaat allereerst uit van het meerdimensionaal belasting-belastbaarheids model. Hierin onderscheidt men zowel de lichamelijke aspecten als ook de beleving van wat een langdurig pijnprobleem met iemand doet. In onze praktijk zien wij zeer regelmatig mensen met een CRPS probleem. De fysiotherapeut die zich met dit probleem veel bezig houdt is dan ook gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de oorzaken en uitingen van een verstoord belasting-belastbaarheids probleem.

Wat is Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een (chronische) pijnaandoening die wordt gekenmerkt door pijn en veranderingen in kleur en temperatuur van de huid. Ook is er vaak sprake van zwelling.
Andere symptomen die kunnen optreden zijn;

  • Bewegingsbeperkingen
  • een verandering in het zweetpatroon
  • verkramping van de handen en voeten (genoemd dystonie)
  • veranderingen in de huid. Deze wordt droger en vaak door zwelling meer glanzend.
  • veranderingen in de haargroei (vaak toenemend)
  • veranderingen in de nagelgroei (verkalking)

CRPS stond voorheen bekend onder verschillende namen. We noemen er enkele;

  • (posttraumatische) dystrofie
  • Südeckse dystrofie
  • Sympatische reflexdystrofie

Enkele jaren geleden heeft men echer een samenvattende naam gekozen om te komen tot een duidelijker beeldvorming van alle symptomen.

CRPS ontstaat meestal in reactie op een ongeval (zoals een breuk of verstuiking) of na een operatie of na het dragen van gips.
Soms is er echter geen duidelijke aanleiding te vinden. Meestal is de arm of het been aangedaan, maar CRPS kan ook op andere of meer dan één plaats voorkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen CRPS 1, dat is zonder zenuwschade en CRPS 2, met zenuwschade.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling bij CRPS

De behandeling van CRPS is in de eerste plaats gericht op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen belasting – belastbaarheid. Daarvoor wordt bij ons gebruik gemaakt van graded activity training. Dit houdt in dat er in overleg met u een oefenschema wordt opgesteld. Hierin vindt een stapsgewijze opbouw plaats. Door deze training in combinatie met veranderingen in gedrag is het mogelijk dat uw klachten sterk afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De fysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en onderzoek doen zodat hij een goed beeld krijgt van uw klacht. Daarna zal hij u gerichte informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen gericht op terugdringen van de symptomen en toename van de belastbaarheid.
Zo wordt duidelijk wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten maar ook wat hij van u verwacht

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This