Missie en Visie

Contactgegevens

Derpsestraat 1
5751 KA Deurne
E: j.vanloon@fysiotherapiecentrumdeurne.nl

Missie en Visie

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie die tot doel heeft u als patiënt, met klachten van en/of vanuit het bewegingsapparaat, te onderzoeken en behandelen. U kunt worden verwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, maar u kunt ook zonder verwijzing, via de “directe toegankelijkheid fysiotherapie” de praktijk bezoeken.

Wij zien het als onze taak om u als patiënt, naast het bieden van preventie, te helpen met het herstellen, onderhouden en verbeteren van het houdings- en bewegingsapparaat ter bevordering van uw dagelijkse functioneren. Ook zien wij het als onze taak om de deelname aan uw sociale omgeving te vergroten. Omdat wij hierin vraaggestuurd werken, geeft u als patiënt aan wat daarin de belangrijkste aspecten zijn.

Wij hebben klanttevredenheid, samenwerking en kwaliteit van de geleverde zorg hoog in het vaandel staan. Door de kleinschaligheid van onze praktijk zijn wij in staat om onze zorg optimaal af te stemmen op uw hulpvraag, klachten en individuele problemen. Daarin onderscheiden wij ons van andere fysiotherapiepraktijken in de regio Deurne. Samengevat is onze lijfspreuk dan ook: Zorg op Maat

Kwaliteit

Kwaliteitstoetsing en -verbetering wordt gewaarborgd door deel te nemen aan kwaliteitsverbeterende initiatieven zoals Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF’s) en HKZ certificering. Daarnaast zijn alle fysiotherapeuten BIG-geregistreerd en maken ze deel uit van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Bij- en nascholing wordt gevolgd op beroepsinhoudelijke aspecten en zowel intercollegiaal- en multidisciplinair overleg als zoveel mogelijk structureel overleg met verwijzers leveren een bijdrage aan onze kwaliteit. Daarbij zorgen wij voor een goede kwaliteit van onze individuele schriftelijke of mondelinge rapportages.

Omdat wij de mens als een zichzelf respecterend en belangrijk individu zien die zijn verantwoordelijkheden heeft in de maatschappij, willen wij de mens altijd centraal stellen in het zorgproces. De oplossingen die wij bieden zijn daarom op u afgestemd. Waardoor er meer individuele aandacht is en meer ruimte voor overleg en eigen inbreng.

Terwijl wij in onze Fysiotherapie Praktijk de “state of the art” deskundigheid inbrengen zal in de samenwerking met u altijd vraag gestuurd worden gewerkt. Wij voelen ons betrokken bij de hele, al dan niet multidisciplinaire, behandeling en wij zetten in op ondersteuning dan wel vormgeving hiervan. Door deze keuzes gaat onze zorg voor u soms verder dan alleen primaire fysiotherapie omwille van onze begeleiding in het totale zorgproces.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This