Geriatrie

Wat doet een fysiotherapeut die gespecialiseerd is op het gebied van de Geriatrie?

de fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op geriatrie, richt zich speciaal op het behandelen en begeleiden van ouderen met een of meerdere aandoeningen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. Vaak zien wij een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

In onze praktijk heeft een therapeut zich middels verschillende cursussen gespecialiseerd in het behandelen van bovengenoemde patiënten. Deze bezoekt patiënten aan huis (op verwijzing van huisarts of specialist) en bezoekt ook patiënten in verzorgingstehuis De Nieuwenhof in Deurne. Zowel de mensen die daar kortdurend verblijven als de mensen die daar woonachtig zijn.

Wat houdt het ouder worden nu eigenlijk in?

Tegenwoordig kunnen we de volgende onderverdeling maken:

  • Volwassenen
  • Senioren
  • Jonge ouderen 65+
  • Oude ouderen 75+
  • Zeer oude ouderen 90+

Van de 65+ woont ongeveer 6% in een verzorgings- of verpleegtehuis, van 80+ 18% en dit percentage is dalende. Van de ouderen leidt 80% tot het einde een zelfstandig leven.

Ouder worden is een normaal verschijnsel. Naarmate we ouder worden nemen o.a. onze spierkracht, botmassa en conditie geleidelijk af, we bewegen minder soepel en onze stofwisseling komt op een lager pitje te staan. De kans op het ontwikkelen van klachten door chronische ziekten zoal bijvoorbeeld osteoporose (=botontkalking), overgewicht, diabetes (suikerziekte) en inactiviteit stijgt met de jaren. Door een actieve leefstijl kunt u veel problemen/ klachten voorkomen.

Behoort u tot de oudere generatie? Of kent u iemand die tot deze generatie behoort? Bent u door uw huisarts of specialist verwezen naar de fysiotherapeut of heeft u te maken met bovengenoemde klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat waardoor u beperkt wordt in uw dagelijkse functioneren, dan kunt u de expertise inschakelen van onze fysiotherapeut.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling

De fysiotherapeute met affiniteit op het gebied van de geriatrie werkt vanuit haar specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. In de behandeling staat de hulpvraag van de patiënt centraal en de behandeling is gericht op het verminderen van klachten in het dagelijkse functioneren en het voorkomen van achteruitgang.

Hoe ziet de behandeling eruit

De fysiotherapeute zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en onderzoek doen zodat zij een goed beeld krijgt van uw klacht. Daarna zal zij u informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten maar ook wat zij van u verwacht. Wij zullen waar nodig ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers adviseren en begeleiden.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This