Hartfalen en Coronaire aandoeningen

Wat is Hartfalen?

Hartfalen is het onvoldoende functioneren van de pompfunctie van het hart waardoor allerlei klachten kunnen optreden. Er zijn heel veel oorzaken van hartfalen te noemen. Zo kan hartfalen bijvoorbeeld ontstaan na een doorgemaakt hartinfarct waarbij spierweefsel van de hartspier onherstelbare schade heeft opgelopen. Ook hoge bloeddruk, niet goed werkende hartkleppen of hartritmestoornissen kunnen hartfalen tot gevolgd hebben.

De belangrijkste symptomen bij hartfalen zijn; moeheid, kortademigheid bij geringe inspanning en vochtophoping met name in de benen en longen. Daarnaast kunnen klachten voorkomen als hoesten, het hebben van koude handen en/ of voeten, een opgezet gevoel in de buik door het vocht.

Wat zijn coronaire aandoeningen?

Coronaire aandoeningen zijn aandoeningen van de kransslagaders van het hart veroorzaakt door atherosclerose. De kransslagaders voorzien het hart van bloed en dus van zuurstof om te kunnen werken. Door atherosclerose (=vetophoping in de vaatwand) wordt de bloedstroom belemmerd omdat er een vernauwing optreedt in de kransslagader. Iemand kan dan last krijgen van “Angina pectoris” oftewel Pijn op de borst. De mate waarin iemand last krijgt van deze symptomen zijn afhankelijk van de vernauwing van de kransslagader en de mate van inspanning, het hart heeft bij inspanning meer zuurstof nodig dan in rust waardoor de symptomen eerder bij inspanning kunnen/zullen optreden dan in rust.

Kenmerken van Angina pectoris zijn:

  • Drukkende pijn op de borst gedurende 5 tot 30 minuten.
  • De pijn neemt toe door inspanning, koude of emotie/ stress.
  • De aanval gaat over door te rusten.
  • De pijn kan uitstralen naar o.a. armen, hals, kaken, rug.

Risicofactoren voor het ontstaan van coronaire aandoeningen zijn onder te verdelen in factoren die je wel kunt beïnvloeden zoals:
Roken, alcohol en drugs, overgewicht, hoog cholesterol, hypertensie (hoge bloeddruk), onstabiele Diabetes Mellitus, inactiviteit, stress en angst, depressie. En factoren die je niet kunt beïnvloeden zoals: Leeftijd, erfelijkheid, geslacht en cultuur.

In onze praktijk hebben twee therapeuten zich middels verschillende cursussen gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met coronaire aandoeningen.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling:

  • Het vergroten of onderhouden van de fysieke belastbaarheid.
  • Het gunstig beïnvloeden van bovengenoemde risicofactoren.
  • Het leren kennen van de eigen fysieke grenzen.
  • Het overwinnen van eventuele angst voor lichamelijke inspanning.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een lichamelijk actieve levensstijl.

In de behandeling staat de hulpvraag van de patiënt centraal en de behandeling is gericht op het verminderen van klachten in het dagelijkse functioneren.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De fysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en onderzoek doen zodat zij een goed beeld krijgt van uw klacht en uw huidige activiteiten niveau. Daarna zal zij u informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten maar ook wat zij van u verwacht. Wij zullen waar nodig ook gezinsleden adviseren en begeleiden. De fysiotherapie zal bestaan uit een op maat gemaakt programma waarin bijvoorbeeld activiteiten of handelingen uit uw dagelijkse leven, waar u door uw klacht moeite mee heeft, geoefend worden. Ook bestaat een gedeelte van de therapie uit het trainen van uw conditie zodat de vermoeidheid en/ of de kortademigheid zal verminderen. Daarnaast kunnen ook ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen deel uitmaken van de behandeling.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This