Hoofdpijn

Wat is Hoofdpijn?

Er zijn vele soorten hoofdpijn. Er is een onderscheid te maken in primaire hoofdpijn en secundaire hoofdpijn. Bij primaire hoofdpijn is de hoofdpijn zelf het probleem, bij secundaire hoofdpijn is de hoofdpijn het gevolg van een ander onderliggend probleem. Voorbeelden van primaire hoofdpijn zijn bijvoorbeeld: Migraine, Clusterhoofdpijn en Tension Type Headache oftewel spanningshoofdpijn. Voorbeelden van secundaire hoofdpijn kunnen o.a. zijn: Hoofdpijn gerelateerd aan hoofd- of nektrauma, hoofdpijn t.g.v. infecties of een stofwisselingsziekte, hoofdpijn gerelateerd aan CVA (beroerte) of hoofdpijn gerelateerd aan overgebruik van medicatie voor deze hoofdpijn.
De verschillende soorten hoofdpijn worden vastgesteld door de huisarts of specialist waarna u voor fysiotherapie doorverwezen kunt worden. Bovengenoemde primaire vorm van hoofdpijn: Tension Type Headache oftewel (spier)spanningshoofdpijn kan door de fysiotherapeut behandeld worden. Het onderliggend mechanisme van deze hoofdpijn is niet geheel duidelijk, maar deeloorzaken kunnen zijn de enorm toegenomen spanning (hypertonie) in de nek spieren die het hoofd moeten dragen. Vaak speelt hier een houdingscomponent mee. Daarnaast kan er, naast pijn in de nek/schouderregio, ook druk ontstaan op één van de achterhoofdszenuwen waardoor uitstralende pijn boven het oor of bij het voorhoofd kan ontstaan. De pijn kan enkel- of dubbelzijdig voorkomen. Daarnaast kunnen vermoeide ogen, druk op de ogen en/of een bandgevoel om het hoofd voorkomen.

Samenwerking met de Hoofdpijnpoli van het Elkerliek Ziekenhuis

Om onze zorg voor u als patiënt te optimaliseren werken wij nauw samen met Mevr. H. Tulp, Verpleegkundig Specialist en Dr. Hemminga, Neuroloog. Beiden maken onderdeel uit van “de Hoofdpijnpoli” van het Elkerliek Ziekenhuis.

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling

In de behandeling staat de hulpvraag van de patiënt altijd centraal en de behandeling is gericht op het verminderen van de hoofdpijnklachten en het verbeteren van de algehele belastbaarheid en lokale belastbaarheid van de nek en schoudergordel met als doel beter te kunnen functioneren in uw dagelijkse leven. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de lokale problemen, maar ook – indien van toepassing – welke persoonsgebonden of omgevingsfactoren een rol (kunnen) spelen Daarnaast staat het leren kennen van de eigen fysieke grenzen en het ontwikkelen en onderhouden van een gezonde levensstijl centraal.

Hoe ziet de behandeling eruit

Na verwijzing van de huisarts of specialist zullen wij voor iedere patiënt een op maat gesneden, persoonlijke behandeling nastreven. De behandeling kan bestaan uit een mogelijke combinatie van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, massage, rekoefeningen, houdingscorrectie, training posturale musculatuur en actieve oefentherapie ter verbetering van de belastbaarheid van de nek en schoudermusculatuur. Als het nodig is kan er aan u gevraagd worden om een hoofdpijndagboek bij te houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan uw dagelijkse activiteiten, leefstijl, werk(houdingen) en de mogelijke invloed hiervan op uw hoofdpijn. De fysiotherapeuten zullen eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en onderzoek doen zodat zij een goed beeld krijgen van uw hoofdpijnklacht. Daarna zullen zij u informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten maar ook wat zij van u verwachten.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This