Medical Taping

Wat is Medical Taping Concept?

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kunnen ondersteunen zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces extra geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken

Wat is het doel van het Medical Taping Concept?

Het doel van het Medical Taping Concept is het ondersteunen van een behandeling. Denk hierbij aan Behandelen van klachten door overbelasting, zoals CANS ( RSI ). Peesklachten zoals tenniselleboog of golferselleboog verminderen. Het reduceren van ontstekingen of vochtophopingen, zoals oedeem en haematomen. Tevens zijn er speciale technieken die gebruikt worden om pijn(punten) te verminderen. Daarnaast kan er een verbetering van afvoer van lymfevocht worden bereikt. Door neuroreflectoire beïnvloeding hoort behandelen van hoofdpijn en menstruatieklachten tot de mogelijkheden. Het Medical Taping Concept wordt ook gebruikt om spieren en spiergroepen positief te stimuleren in hun functie tijdens revalidatie, oefentherapie en training. De tape is een ondersteuning van de behandeling en is er op gericht om de therapie meer effect te geven.

Hoe ziet een behandeling er uit?

De fysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) afnemen en onderzoek doen zodat hij een goed beeld krijgt van uw klacht. Daarna zal hij u gerichte informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen waar Medical Taping Concept een onderdeel van kan zijn Over de te behandelen spier of gewricht of op het pijnpunt wordt een licht rekbare tape aangelegd die niet beperkend is in beweging en een tijd kan blijven zitten. Je kunt er mee douchen en zonder het te merken doet de tape zijn werk. Er zijn verschillende kleuren tape, maar dit is slechts uiterlijk en heeft niets te maken met de werking.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This