Stress-gerelateerd

Wat zijn stressgerelateerde klachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting, dus overmatige stress. Hierdoor kunt u uit balans raken en wordt het evenwicht verstoord tussen de belasting, datgene wat van u gevraagd wordt en uw belastbaarheid, datgene wat u aankunt. Hiervoor zijn vaak verschillende oorzaken zoals hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen of ernstige ziekteprocessen. Als deze omstandigheden langer aanhouden kan dit leiden tot verschillende soorten klachten die zowel lichamelijk als psychisch merkbaar kunnen worden.
Lichamelijke klachten zoals;

 • extreme vermoeidheid
 • niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst of hartkloppingen
 • onverklaarde spier- en/of gewrichtspijnen
 • benauwdheid en moeite met ademen
 • hoofdpijn, nek-, rug-, en bekken klachten
 • onverklaarde maag-, darm-, of buikklachten.

Maar ook psychische klachten komen voor, zoals;

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • concentratieproblemen
 • somber zijn en piekeren
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling van stress gerelateerde klachten is de balans weer te herstellen tussen spanning en ontspanning. Tevens om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht. Daarbij ook de factoren die meespelen die de klacht in stand houden.

U krijgt ook inzicht in uw ziektebeleving en dagelijks functioneren, waardoor u beter uw lichamelijke en psychische grenzen leert respecteren. Er wordt ook gekeken hoe u misschien op een andere manier met de klachten kunt omgaan. De ademhaling en lichaamsbewustwording en het toepassen van ontspanning dragen bij aan het herstellen van de balans. Door het vergroten van uw inzicht en het toepassen van verschillende praktische handvatten krijgt u weer meer vertrouwen in het lijfelijk functioneren en kan uw zelfvertrouwen positief worden beïnvloed en kan uw zelfsturend vermogen verbeteren

Wat doet een gedrag georiënteerde fysiotherapeut

De fysiotherapeut die gedrag georiënteerd werkt gebruikt het lichaam als aangrijpingspunt om u te behandelen en te begeleiden bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De therapeut werkt volgens het bio-psycho-sociaal model. Dit houdt in dat zij de lichamelijke, psychische en sociale aspecten, waaronder leef- en werkomstandigheden, indien van toepassing, bij de behandeling betrekt.

De fysiotherapeut leert u luisteren naar de signalen die uw lichaam u geeft en hoe die van invloed zijn op uw lijfelijk functioneren.
Hij zoekt samen met u welke factoren van invloed zijn en hoe je door dingen te veranderen je klachten op positieve wijze kunt beïnvloeden

U leert luisteren naar uw lichaam en uw handelen daarop af te stemmen. Door praktische handvatten krijgt u meer inzicht in het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en leert u dit in de dagelijkse gang van zaken zelf te beïnvloeden.

Hoe ziet de behandeling eruit

De fysiotherapeut zal eerst een uitgebreide anamnese (=vraaggesprek) met u voeren om uw klachten te begrijpen en eventueel te verhelderen. Samen met de fysiotherapeut gaat u op zoek naar de relatie tussen lichamelijke en geestelijke aspecten die u uit balans hebben gebracht. Daarna zal hij u informatie geven over uw klacht en samen met u een speciaal op uw klachten en situatie gericht behandelplan opstellen waarin u de signalen die uw lichaam geeft leert herkennen en leert luisteren naar uw lichaam. Waardoor u weer meer zelf de regie terugkrijgt en daardoor minder of geen klachten meer ervaart.

Samenwerking

Door de vaak complexe samenstelling van problemen werken wij samen met verschillende disciplines. Er is overleg met uw huisarts en op indicatie ook met Marieke Schenkel, GGZ –praktijk ondersteuner huisartsen.

In overleg met u kan worden gekozen voor uw, of juist een andere, bedrijfsarts Tevens werken we samen met de hoofdpijnpoli in het Elkerliek ziekenhuis Helmond, Met Neurologe Dr Hemminga en verpleegkundig specialist Hella Tulp.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This