Valpreventie

Valpreventie

Hoe ziet de behandeling eruit:

Allereerst zal de fysiotherapeut een uitgebreide valanamnese (=vraaggesprek) afnemen. Vervolgens worden er verschillende testen uitgevoerd die het valrisico in kaart brengen. Er wordt onder meer getest op balans, kracht en loopsnelheid. Uit de testen zal blijken of er sprake is van een verhoogd valrisico of niet. Indien er geen sprake is van een verhoogd valrisico zal er geen fysiotherapeutische behandeling volgen. Is er wel sprake van een verhoogd valrisico, dan zal er, samen met u, een persoonlijk behandelplan opgesteld worden. Door middel van krachttraining, balanstraining en looptraining wordt er geprobeerd het valrisico te verminderen.

Valpreventie

Met het ouder worden stijgt het risico om te vallen. In 2016 zijn er 96.200 ouderen van 65+ op de spoedeisende hulp binnen gekomen na een val. Daarvan zijn 37.300 ouderen opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling. Valongelukken onder ouderen zijn een toenemend probleem, een val kan vervelende gevolgen hebben voor de oudere. Niet alleen op lichamelijk gebied kan een val forse gevolgen hebben, maar ook op sociaal gebied. Vaak worden ouderen na een val angstig om weer te vallen. Met als gevolg dat ze steeds minder gaan bewegen, minder naar buiten durven en met minder activiteiten mee doen.

Om deze gevolgen tegen te gaan is het van belang om het risico op vallen zo klein mogelijk te maken. Er kunnen verschillende oorzaken voor een verhoogd valrisico zijn, onder andere verminderde kracht, verminderde balans, duizeligheid en angst om te vallen. Daarnaast is de directe omgeving van de oudere van belang; is er voldoende loopruimte in huis? Liggen er kleedjes zonder antislip laag op de grond? Wordt er goed schoeisel gedragen? Wordt het loophulpmiddel op de juiste manier gebruikt?

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This